Maria Proč nebyl ten olej prodán a peníze rozdány chudým?

Lékařský cech zatopí novým gynekologům

18. 01. 2019

Zdravotnický deník včera publikoval zprávu, že někteří ambulantní gynekologové budou povinně sloužit služby v porodnici. Článek se snaží zamaskovat skutečnost, že se jedná o pokusy zalepit nedostatek personálu v nemocnicích, za hypotézu o porodu vedeném vlastním obvodním gynekologem.

Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví se tím až tak netají.

Gynekolog vs. porodní asistentka

Místo kontinuální péče porodní asistentky o těhotnou ženu, což doporučuje i WHO, se zde propaguje jakýsi pokus o kontinuální péči gynekologa. Ne, že by to mělo být vyloženě špatně – vždyť při ošetření týmž lékařem typicky odpadá potřeba znovu opakovat anamnézu, když ji lékař již zná.

Samostatné vedení fyziologického porodu je ovšem práce porodní asistentky, nikoli lékaře. Zavádějící titulek článku na zdravotnickém deníku navíc vyvolává mylný dojem, že se má jednat o nějakou kontinuitu. Nesmysl – pouze dvě služby za měsíc má mít lékař povinnost pracovat v nemocnici, bez ohledu na to, jestli zrovna nějaká jeho pacientka rodí, a to pouze v případě služebně mladších gynekologů, viz níže.

Nařízení pouze pro nové

Celé opatření je ukázkový příklad šikany (služebně) mladších od starších v cechovním systému. Je to poznat na povinnosti, která je navíc bagatelizována.

„Za naši odbornou společnost zopakuji, že nám projekt nebyl nikým nucen, je to iniciativa naší odborné společnosti a s nápadem prvně přišli zástupci ambulantní složky. […]“ (Vladimír Dvořák, předseda ČGPS)

Novinka rozhodně není žádnou direktivou shora pro ČGPS, leč oni jako vedení cechu mají faktické právo takovou podmínku zavést a vynucovat; resp. vynucovat ji bude VZP jako majoritní zdravotní pojišťovna při uzavírání smluv. Samozřejmě, že to tedy direktiva je, zavedená z podnětu vedení ČGPS.

„Při realizaci smluvní politiky u poskytovatelů primární péče v odbornosti gynekologie a porodnictví budeme klást důraz na to, aby poskytovatelé a lékaři splnili podmínky memoranda,“ doplnil informaci lékařů ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Povinnost sloužit dvě služby měsíčně v porodnici bude totiž platit 5 let od uzavření smlouvy s pojišťovnou a 5 let od atestace, což se většiny ČGPS samozřejmě také netýká.

„U nás lékaři, kteří předloží atestační diplom, dostanou smlouvu na pracovně právní poměr a ten bude zlomkem úvazku. Pak se vzájemně domluvíme, které dny by pro ně byly vhodné, podepíšeme jejich pojištění a oni nastoupí do služeb. Takto to bude jednoduché,“ popsal pro Zdravotnický deník ředitel [ÚPMD] Feyereisl.

Vyjádření J. Feyreisla ukazuje, kdo drží karty v rukách. Nejedná se o žádnou férovou domluvu – nemocnice budou mít mocenské postavení, ve kterém nebude žádný problém vydírat mladé gynekology. Když nebudou souhlasit, nebudou mít ani ambulanci.

Alternativní návrh

Současná legislativa dává ministerstvu zdravotnictví a odborným lékařským společnostem (jejichž členství je pro lékaře povinné) ve spolupráci se státní VZP možnosti učinit prakticky libovolný zásah do zdravotnictví včetně nových povinností pro zdravotníky. Tomu se říkalo v 19. století cech a dnešní zdravotnická legislativa velmi nápadně připomíná právě takovéto zřízení – které se u všech ostatních oborů ukázalo být škodlivým.

Je třeba učinit zásadní změny.

  1. Pokud si chce kdokoli otevřít ordinaci, nechť tak udělá; musí pouze pravdivě a výslovně informovat o svém vzdělání. (To nyní není možné.) Pokud chce kdokoli provádět zásah do těla jiných, nechť k tomu má informovaný souhlas, bez ohledu na vzdělání a atestaci. (To už teď pro lékaře stejně platí.)
  2. Pojišťovna nechť má povinnost proplácet výkony od všech, kteří splňují její podmínky na odbornost, bez ohledu na to, jestli s nimi má smlouvu.
  3. Pokud je proplácený výkon dražší než pojišťovenský limit, nechť má pojišťovna povinnost proplatit část výkonu do limitu, zbytek hradí pacient. Pojišťovna má i nadále povinnost poskytnout pacientovi bezplatnou péči ve svých smluvních zařízeních.

Praxe v nemocnici má být pro lékaře kvalitativní bonus, kterým může konkurovat jiným lékařům, ne povinnost, která navíc dává několika málo lidem do rukou ultimátní zbraň ke zničení jejich nákladně budované praxe.

Zdravotnický cech je třeba zrušit. Včera bylo pozdě.

Naoko bezplatné školství 18. 12. 2019 Skutečné náklady na vzdělávání ve veřejné ZŠ 06. 12. 2019 Lékařský cech zatopí novým gynekologům 18. 01. 2019 Cesta ke svobodnému školství 03. 09. 2018 Externality: Hluk 30. 05. 2018 Státní maturita – povinné fiasko 25. 05. 2018 Elektronický volební systém? 25. 03. 2018 Liberální cesta k lepšímu zdravotnictví 13. 02. 2018 Prezident 2018: Mirek Topolánek se sebezapřením 06. 01. 2018 Základní principy svobodného státu 06. 01. 2018 Vybrané legislativní překážky na cestě k porodnímu domu 14. 12. 2017 Zdravotnictví na míru, nebo rušení lůžek? 13. 12. 2017 Lepší péči u porodů zajistí konkurence 28. 11. 2017 Ministerstvo chronicky nemocných 17. 10. 2017 Rodiče jsou víc než stát 25. 08. 2017 Vraťme svobodu do školství 24. 06. 2017 Kodér, ten tvrdej chleba má 17. 03. 2017 Češi jsou chytří a schopní lidé 24. 02. 2017 Svoboda pro těhotné a rodící ženy 15. 11. 2016
Maria Matějka, mq@jmq.cz, 2017–2020.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá
licenci CC-BY-SA 4.0. Spolupracujeme s Institutem Jeho Majestátu Quida.