Maria Proč nebyl ten olej prodán a peníze rozdány chudým?

Rodiče jsou víc než stát

25. 08. 2017

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se ve čtvrtečním online rozhovoru pro Aktuálně.cz dopustil nehorázného výroku: »… stát musí v některých případech chránit dítě před vlastní matkou.« Je samozřejmé, že v případě trestné činnosti, kdy rodiče páchají na vlastních dětech například násilí, má stát zasáhnout, zvláště pokud se jedná o akutní případ.

Rozhovor je však o běžném plánovaném očkování dětí, v němž se o nic akutního nejedná. Naopak, pediatr by měl mít spoustu času na vysvětlení, proč chce dítě očkovat, jaké by měly být očekávané účinky a jaké by měly být případné potíže a vedlejší účinky. To má ostatně udělat libovolný lékař u jakéhokoli výkonu, jak stanoví § 31 zákona o zdravotních službách.

Náměstek Prymula však píše: »Lékař není schopen v čase, který má, podat veškeré informace a vyvrátit všechny dezinformace, které na internetu kolují. Musí podat informaci v určité zestručněné a obecnější podobě.« Tím schvaluje porušování § 31, odst. 1, písm. b) zákona o zdravotních službách, který stanoví: »Poskytovatel je povinen … umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.«

Není možné omlouvat nedostatečné informace pro rodiče časem, který na ně lékař má. Pan náměstek zde jednoznačně potvrzuje praxi některých pediatrů, kteří »podají informaci v určité zestručněné a obecnější podobě«, ačkoli by měli zodpovědět i otázky vztahující se k výkonům a zdravotnímu stavu konkrétního pacienta.

Pan náměstek ve stejném rozhovoru tvrdí, že »[stát] vždy bude mít více informací než jedinec«, a hájí tím zpřísňování očkovacího schématu. Bylo by zajímavé vědět, jaké informace podle Romana Prymuly stát má a jedinec ne. Jeden každý občan má totiž právo znát všechny informace (s výjimkou utajovaných), které zná stát. Navíc zná ještě svoji osobní situaci a může informace vyhodnotit podle svých osobních preferencí.

Romane Prymulo, stát není matka ani otec, a už vůbec se nemá chovat jako autoritativní rodiče k nezodpovědným malým dětem. O dětech mají rozhodovat jejich vlastní rodiče a patří k tomu i rozhodování o jejich tělech, včetně očkování. Rodiče totiž vědí nejlépe, co je pro jejich děti dobré, i kdyby si celé ministerstvo zdravotnictví stokrát myslelo opak.

Naoko bezplatné školství 18. 12. 2019 Skutečné náklady na vzdělávání ve veřejné ZŠ 06. 12. 2019 Lékařský cech zatopí novým gynekologům 18. 01. 2019 Cesta ke svobodnému školství 03. 09. 2018 Externality: Hluk 30. 05. 2018 Státní maturita – povinné fiasko 25. 05. 2018 Elektronický volební systém? 25. 03. 2018 Liberální cesta k lepšímu zdravotnictví 13. 02. 2018 Prezident 2018: Mirek Topolánek se sebezapřením 06. 01. 2018 Základní principy svobodného státu 06. 01. 2018 Vybrané legislativní překážky na cestě k porodnímu domu 14. 12. 2017 Zdravotnictví na míru, nebo rušení lůžek? 13. 12. 2017 Lepší péči u porodů zajistí konkurence 28. 11. 2017 Ministerstvo chronicky nemocných 17. 10. 2017 Rodiče jsou víc než stát 25. 08. 2017 Vraťme svobodu do školství 24. 06. 2017 Kodér, ten tvrdej chleba má 17. 03. 2017 Češi jsou chytří a schopní lidé 24. 02. 2017 Svoboda pro těhotné a rodící ženy 15. 11. 2016
Maria Matějka, mq@jmq.cz, 2017–2020.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá
licenci CC-BY-SA 4.0. Spolupracujeme s Institutem Jeho Majestátu Quida.