Maria Proč nebyl ten olej prodán a peníze rozdány chudým?

Základní principy svobodného státu

06. 01. 2018

V mnoha diskusích docházíme s ostatními k závěru, že se lišíme v základních názorech na to, co stát má a nemá zajišťovat. Zde jsou tedy moje základní názory.

Stát máme k tomu, aby:

  1. zajišťoval mezinárodní vztahy a činnosti včetně bezpečnosti (diplomacie, armáda);
  2. vynucoval dodržování právního řádu a ústavy na svém území;
  3. reguloval takové činnosti, při kterých může dojít ke škodám velkého rozsahu nebo velkého dosahu, případně při kterých se škodám těžko předchází. Zde se škodami myslí nejen majetkové škody, ale i různé druhy nemajetkové ujmy, ať už zásah do zdraví, života či soukromí jiných lidí.

Stát nikdy nesmí:

  1. regulovat činnosti, kterými může člověk ublížit primárně jen sám sobě;
  2. regulovat mezilidské vztahy nad míru nutnou k zajištění bodu 3 minulého výčtu;
  3. zvýhodňovat jedny oproti druhým, s výjimkou takových případů, které jsou nutné pro zajištění základních funkcí státu, viz výše
Naoko bezplatné školství 18. 12. 2019 Skutečné náklady na vzdělávání ve veřejné ZŠ 06. 12. 2019 Lékařský cech zatopí novým gynekologům 18. 01. 2019 Cesta ke svobodnému školství 03. 09. 2018 Externality: Hluk 30. 05. 2018 Státní maturita – povinné fiasko 25. 05. 2018 Elektronický volební systém? 25. 03. 2018 Liberální cesta k lepšímu zdravotnictví 13. 02. 2018 Prezident 2018: Mirek Topolánek se sebezapřením 06. 01. 2018 Základní principy svobodného státu 06. 01. 2018 Vybrané legislativní překážky na cestě k porodnímu domu 14. 12. 2017 Zdravotnictví na míru, nebo rušení lůžek? 13. 12. 2017 Lepší péči u porodů zajistí konkurence 28. 11. 2017 Ministerstvo chronicky nemocných 17. 10. 2017 Rodiče jsou víc než stát 25. 08. 2017 Vraťme svobodu do školství 24. 06. 2017 Kodér, ten tvrdej chleba má 17. 03. 2017 Češi jsou chytří a schopní lidé 24. 02. 2017 Svoboda pro těhotné a rodící ženy 15. 11. 2016
Maria Matějka, mq@jmq.cz, 2017–2020.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá
licenci CC-BY-SA 4.0. Spolupracujeme s Institutem Jeho Majestátu Quida.