Maria Proč nebyl ten olej prodán a peníze rozdány chudým?

Zdravotnictví na míru, nebo rušení lůžek?

13. 12. 2017

Kandidát na ministra zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje zrušit řadu nemocničních lůžek pod záminkou úspor. Nemocnice se údajně snaží využívat svá lůžka co možná nejvíce (prodlužovat hospitalizaci, když mají dost místa), tzv. zvyšovat obložnost, ostatně smlouvy se zdravotními pojišťovnami a úhradová vyhláška k tomu velmi motivují. V současném systému je tedy logické šetřit rušením lůžek, povede to však k rušení řady méně vytížených oddělení v menších nemocnicích. Tím dojde ke zbytečnému omezení dostupnosti zdravotní péče.

Stát však nemá regulovat počet lůžek v nemocnicích, natožpak pod hloupou záminkou finančních úspor. Existuje však lepší řešení. Zdravotnictví na míru pro každého občana, bez hloupých omezení.

Především musí mít pacient možnost nechat si proplatit zdravotní péči libovolného zdravotníka, nejen těch, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou – tzv. pokladní systém. Podobně to už teď funguje u péče poskytnuté v zahraničí. Pak nebude třeba omezovat lůžka. Pokud jsou skutečně nadbytečná, zruší je nemocnice samy.

Spolu s tím je třeba spojit se zdravotním pojištěním i nemocenské dávky. Pokud zdravotní pojišťovna rozhoduje o tom, jaké ošetření zaplatí a jaké ne, musí také za zdravotní stav pojištěnce nést náležitou zodpovědnost.

Naoko bezplatné školství 18. 12. 2019 Skutečné náklady na vzdělávání ve veřejné ZŠ 06. 12. 2019 Lékařský cech zatopí novým gynekologům 18. 01. 2019 Cesta ke svobodnému školství 03. 09. 2018 Externality: Hluk 30. 05. 2018 Státní maturita – povinné fiasko 25. 05. 2018 Elektronický volební systém? 25. 03. 2018 Liberální cesta k lepšímu zdravotnictví 13. 02. 2018 Prezident 2018: Mirek Topolánek se sebezapřením 06. 01. 2018 Základní principy svobodného státu 06. 01. 2018 Vybrané legislativní překážky na cestě k porodnímu domu 14. 12. 2017 Zdravotnictví na míru, nebo rušení lůžek? 13. 12. 2017 Lepší péči u porodů zajistí konkurence 28. 11. 2017 Ministerstvo chronicky nemocných 17. 10. 2017 Rodiče jsou víc než stát 25. 08. 2017 Vraťme svobodu do školství 24. 06. 2017 Kodér, ten tvrdej chleba má 17. 03. 2017 Češi jsou chytří a schopní lidé 24. 02. 2017 Svoboda pro těhotné a rodící ženy 15. 11. 2016
Maria Matějka, mq@jmq.cz, 2017–2020.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá
licenci CC-BY-SA 4.0. Spolupracujeme s Institutem Jeho Majestátu Quida.